GDPR + COOKIE
(copyright)

INFORMACE K GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZODPOVĚDNOST, COOKIE, UJEDNÁNÍ 3 STRANY.

Webovou stránku https://www.bennykrobot.cz/ provozuje:
Právní forma:
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona– Benny Krobot.

IČO : 09015621

Zapsán v živ. rejstříku vedeném na Městském úřadě v Hodoníně,
Národní třída 373/25, 69501

Nejsem plátce DPH

a je její zřizovatel. Webová stránka www.bennykrobot.cz má informativní obsah nabízející IT služby dle oprávnění č.1 volné živnosti – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a dle následujících bodů všech služeb spadající k oboru IT.

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Testování, měření, analýzy a kontroly

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Fotografické služby

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zpracovávám vaše osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Benny Krobot je správcem vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem přijímání kontaktních informací k nabízeným službám pro zpětnou komunikační vazbu a jsou to: jméno a příjmení, telefon, email.

Kontakt

Benny Krobot, email: info@bennykrobot.cz , telefon: +420 608963019

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se vztahují k prodeji, vystavení fakturace – komunikaci mezi stranami.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění případné smlouvy mezi Benny Krobotem a vámi.

V některých případech mohou být vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vaší vůle se zpracováním vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky o ochranu osobních údajů uplatňujte u mě, neboť jsem jediný jejich správce.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Copyright – (autorská práva, jejich obsah, svévolná tvorba a editace webu po předání a sdílení)

jakožto IT webmaster (zhotovitel, prodávající, dodavatel) webové relace, správce, majitel domény, webhostingu, SSL certifikace a potřebného zabezpečení pro ochranu osobních údajů, vztahující se k úniku dat, GDPR a webhostingové pošty (email – klient) v zastoupení, stále probíhající spolupráci, nebo v plném registračním řízení o vlastnictví duševním i fyzickém (doména, webhosting) nenesu žádnou zodpovědnost za porušení copyrightu, pravidel spojených s provozováním e-shopů, redakčních systémů, fór, nedodržení platných pravidel vztahujících se k obchodním podmínkám a poškození spotřebitele, nebo nedodržení hospodářské soutěže
a dodržení uvádění pravdivých informací na webu, nařízeních pro provoz neziskových a školních organizací, z webů, které jsem vytvořil, spravuji, nebo jsem nadále správcem. Tato zodpovědnost z mé strany končí předáním, zasláním – vystavením fakturace v termínu a době její splatnosti. Kdy do uskutečnění tohoto termínu vystavení/splatnosti faktury spočívá práce čistě na mé straně z předem jasně stanovených a odsouhlasených úkonů z vaší strany, co se tvorby týče. Po skončení doby datumu splatnosti fakturace mezi stranami za zhotovené, předané dílo již nenesu zodpovědnost v žádném bodu porušení pravidel pro provoz mnou vytvořených webových služeb.

Ke tvorbě webů využívám mimo svých znalostí, služby 3 (slovy třetích) stran – jsou to poskytovatel domény a webhostingu jimiž je v mém případě Wedos a další služby jako Google analytisc apod. Zde ručím jako pověřenec vašich mnou zhotovených webových stránek za ochranu osobních údajů, cookie souborů a GDRP ze strany SW co se zabezpečení webové stránky týče po antivirové stránce zabezepčení podle nejnovějšíéch prvků SSL (HTTPS) certifikace týče, nebo v případě formulářů –  recaptchy -ochrany formuláře pro odesílání osobních údajů, jejich shromažďování apod. V případě předem sjednaného písemného smluvního ujednání, na základě souhlasu a podepsané smlouvy o tomto ujednání, nesu za smluvně označenou webovou relaci plnou zodpovědnost. V opačném případě nese plnou zodpovědnost za výše zmíněné body osoba – subjekt označen jako „Odběratel, kupující“, ve vystavené fakturaci.

Kontaktování mé strany – zpracování údajů

E-mailem mě můžete kontaktovat, v případě zájmu o spolupráci, nebo dotazu apod… V tomto případě zpracovávám váš e-mail, který používám pouze ke komunikaci
s vámi. V případě, že mě kontaktujete si můžeme v rámci zlepšení komunikace vyměnit telefoní číslo, které mimo naši osobní komunikaci neukládám a nepředávám žádné další straně.

Předávání osobních údajů třetím osobám.

Dále zpracovávám osobní údaje ohledně metrik (Google – nástroje a analytiky) návštěvnosti, přístupu na mé webové stránky a zdroj příchodu, dobu trvání relace na jednotlivé stránce, proklik na aktuální stránce a jeho dobu strávené relace. Abych mohl měřit, jak se vám na mém webu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte,
k tomuto účelu používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace.

Jsou to: Poskytovatelé hostingu a serverových služeb​ www.wedos.cz
– správa domén WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708 , dále redirekt dalších domén a serverových služeb: www.forpsi.com, INTERNET CZ, a.s.
Ktiš 2
384 03, KTIŠ
Czech republic
IČO: 26043319 DIČ: CZ26043319, Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. B/1245. Den zápisu: 9. března 2002.

a měření statistik – Analytické nástroje – Google Analytics – statistiky návštěvnosti webuGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Předávání Vašich dat mimo Evropskou Unii.

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů.

Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijal jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS (SSL) protokolu – certifikace (zámeček, co je vedle mé URL adresy) abych zabezpečil vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.​ spolu s náležitou robotickou ochranou předem vyplňovaných formulářů skrze nejnovější verzi Recaptchy.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů​.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: ​info@bennykrobot.cz. Máte právo na informace, které si právě teď čtete. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.​ Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.​ Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně,
ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.​ Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.​ Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. ​V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.​ O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.​

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.​

Mlčenlivost.

Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů semnou. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 20.3. 2020

Cookies

Co jsou soubory cookies? Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Proč používám cookies?

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Cookies používám pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Jaké cookies používám? Používám několik typů cookies, moje vlastní i externí soubory získané od partnerů, se kterými spolupracuji. Soubory využívané na mých stránkách mohou být rozděleny na následující typy: Analytické cookies – sbírají informace o tom, jak uživatel využívá webovou stránku, o typu webové stránky, ze které byl návštěvník přesměrován, o počtu návštěv uživatele a o statistikách webové stránky. Tyto soubory nezaznamenávají osobní data, ale jsou používány pro shromažďování statistik webové stránky. Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Jak mohu odstranit, nebo zablokovat cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefuknční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a přijetí cookies zařízení umožnit. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari. Informace shromážděné pomocí cookies mě neumožňují identifikovat Vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se mi je nerozhodnete sami poskytnout.

Koho využívám pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Soubory Cookie používám v originálním znění v anglickém jazyce, neboť spolupracuji a tvořím na zahraniční  platformě. Pokud je pro vás tato jazyková bariéra problémová, nerozumíte zadanému textu, nebo jeho možnostem. Kontaktujte mě prosím pro vysvětlení a zaslání těchto souborů v českém jazyce. V opačném případě, bez udělení souhlasu můžete mé stránky kdykoliv opustit bez obavy o ukládání vaší návštěvy, které nebude bez souhlasu nikterak zpracována.

Děkuji za projevenou důvěru a spolupráci.

Závěrečná ustanovení

Čestné prohlášení a dokumentaci spojenou s podpisem ohledně rozsahu a zajištění prováděné práce naleznete zde

Zpět na hlavní stranu

Kontaktní informace

Benny Krobot

Právní forma:
Fyzická osoba podnikající dle
živnostenského zákona

Tel: +420 608 963 019

Email: info@bennykrobot.cz 

- fakturace@bennykrobot.cz

IČO : 09015621
Nejsem plátce DPH

Datová schránka: ID schránky:
zzpvx9u

Zapsán v živ. rejstříku vedeném na
Městském úřadě v 
Hodoníně,
Národní třída 373/25, 69501

Realizace

 

Tvorba webu - e-shopu

Sociální sítě

Reklama

Školení, IT kurzy

Oprava SW a HW
(notebooky, tablety, telefony, tiskárny)

K zastižení:
Po - Pá (15:00 - 19:00)
na výše uvedeném telefonním čísle

Copyright © 2024 všechna práva vyhrazena www.bennykrobot.cz